Hvem er jeg

01-06-2017


 

HVEM ER JEG "SELV"?

Alle har det - ingen taler om det    -  "SELVET"!

LIDT OM DET EMERGENTE SELVS UDVIKLING.

 

Et barn kan se ud til, at følge udviklingen. Det bevæger sig,  taler,  har følelser og tænker. 

Alligevel ser vi børn der har nogle "særlige behov". Disse børn viser tegn på, at der er noget de skal have udviklet. 

Der kommer fokus på det område, som de skal have en særlig indsats omkring. 

 

Selvets udvikling handler om mere, end det der umiddelbart kommer til udtryk som det synlige. 

Selvets udvikling består af, hvad barnet oplever og erfarer på det ubevidste og det bevidste plan. 

Det er samspillet mellem barnet og omsorgspersonen, og hvordan tillid, rutiner, rytmer og behov bliver tilgodeset. 

Meget af det, som vi som forældre træffer et valg omkring, kan få stor vidtgående betydning for barnet senere i livet.


 

Hvornår varetager vi vores eget behov som forældre og hvornår varetager vi barnets behov? - og kender vi barnets behov?

Når vi bliver forældre, så flytter fokus sig fra sig selv til barnet. Hvornår er barnet sulten? hvornår skal det sove? Vi kan indrette os rigtig meget efter, hvad barnet viser tegn på. Hvis det vil sove 3 timer til middag, så kan vi indrette os efter det. Hvis det  kun vil sove 4 timer om natten, så kan vi også indrette os efter det. 

Mange gange lader vi barnet bestemme, ud fra hvad barnet viser tegn på. Vi lader barnet "bestemme" over døgnets rytme, og så indretter vi os, som forældre efter det. 

Hvis vi lader barnet afgøre, hvornår det skal sove, så vil vi blive bragt ud af vores døgnrytme og barnet lærer derved heller ikke få en døgnrytme. 

Det er ikke alle børn der ved, at de skal sove om natten. Nogle børn, tror der skal leges. 

Det er derimod vores rolle, at lære barnet, at om natten så skal der soves. Hvis vi tænder lys, og begynder at lege med vores barn, så vil barnet tro, at det er sådan det skal være. 

Det samme gælder, hvis barnet bytter om på dag og nat, og vi voksne lader barnet gøre det. Så vil barnet også tro, at det er sådan det skal være. 

Når der opbygges en døgnrytme, så får barnet ro. Barnet får en erfaring med, at der er noget der er stabilt i døgnet. Det får en erfaring med sin egen krop, at rytmer skaber ro og overskud til andet i hverdagen. Barnet er ikke "forvirret" omkring, hvornår det skal være vågen og hvornår det skal sove. Det er lagt fast. 

De første ca. 2 mdr. er der, hvor forældre og barn lærer hinanden at kende. Det er her hvor de grundlæggende behov dækkes; mad, søvn og kropslig nærhed. 

Det er her "det Emergente selv" udvikles.

Her skabes en døgn og -dagsrytme, hvor mad og intimitet bliver en del af rytmen. 

Det er grundsten for "selvets" udvikling.

Børn der ikke har været igennem det emergente selvs udvikling, vil få forstyrrelser i Deres udvikling, og det kan påvirke deres fremtid, hvis de ikke gennemlever det fundamentale i deres udvikling. 

Hvis barnet har sprunget over noget i det emergente selvs udvikling, så vil der ses nogle tegn hos barnet, som værende fraværende i udviklingen.  

Der fraværende kan dog altid indhentes ved, at der arbejdes gentageligt med bestemte indsatser.  

Børns med  "særlige behov" eller er udviklingsforstyrrede, bunder i, at der er noget der er fraværende i selvets udvikling. 

Når der arbejdes med selvets udvikling, så kan vi være med til at hjælpe disse børns udviklingsmuligheder, og derved gøre en vigtig forskel for dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv din kommentar

Tilbage til oversigten