Kan dit barn gøre noget færdigt?

21-08-2015


 

 

KAN DIT BARN GØRE NOGET FÆRDIGT?

Kender du det, at dit barn ikke spiser det sidste på tallerkenen? eller går væk midt i en leg? eller påbegynder noget helt andet, men ikke gør det færdigt? 

Hvis du kan nikke genkendende til noget af dette, så har du måske affundet dig med situationen, og tænkt at sådan er dit barn og det kan der ikke laves om på. Men det kan der faktisk, hvis det handler om et gentagende mønster.

Det er nemlig sådan, at alle vores handlinger består af rytmer. Vi starter på noget - er i noget - og afslutter noget. Denne rytme har langt de fleste børn, men der er også rigtig mange børn der ikke har den.

Overordnet så findes der søvn og -spiserytmer. Der skal give  børnene en grundlæggende stabilitet i døgnet og i dagligdagen. Det er her spædbørn får lært de første rytmer.

Når børn ikke lærer, at afslutte det som de er igang med, så forstyrres deres rytme. De kan gå fra aktivitet til aktivitet, og på den måde, så forstyrres deres opmærksomhed.

Et barn der ikke har lært at afslutte, vil ikke selv ændre denne adfærd. Det kræver at der arbejdes systematisk med det fra den voksnes side. Det kræver, at opmærksomheden fastholdes på aktiviteten, og at det som barnet skal have lært italesættes. 

Det kan fx være et barn der går midt i en leg. Her må den voksne hente barnet tilbage til legen, og spørge:

voksen: "er du færdig med at lege"

barnet: "ja" 

voksen: "så må du fortælle dine venner, at du ikke vil være med længere"

Barn: " jeg vil ikke lege mere"

Voksen: "det var godt du fortalte dine venner, at du ikke vil være med mere, så ved de at legen er færdig for dig"

Når du siger til dit barn, at det er færdigt, samtidig med, at det laver denne handling, så skaber det en bevidshed hos dit barn, som det kan gøre brug af senere. Det skal selvfølgelig gentages mange gange, og i mange forskellige sammenhænge. Det er også vigtigt, at du bruger ordet "færdig", så dit barn kobler ord og handling sammen.

Hvis det kniber dit barn, at blive i aktiviteten eller legen, så skal der arbejdes med, at holde fokus på netop dette. 

Har du et barn med netop disse udfordringer og gerne vil have hjælp til dette, så kan du kontakte mig pr. mail eller tlf.. Så kan vi lave en aftale, så du får netop den hjælp som passer til dit barn.

Med venlig hilsen

Birgit

 

 

 

 

 

 

 

Skriv din kommentar

Tilbage til oversigten