Lad nu dit barn selv bære den skoletaske!

07-08-2015


LAD NU BØRNENE SELV BÆRE DERES SKOLETASKE!

Af pædagogisk konsulent Birgit Springer Nielsen

 

Nu starter børnene i skole.  Dit barn glæder sig til denne dag, og er måske også noget spændte på, hvordan det skal gå. Skoletasken er klar med penalhus og madpakke. Børnene ankommer i deres fine tøj med velfriseret hår.

Men hvem bærer egentlig deres skoletaske? Er det dig eller er det dit barn der får lov til, at bære den?

Det forholder sig nemlig sådan, at der er rigtig mange forældre, der bærer deres barns taske til og fra skole af. Forældrene vil nemlig rigtig gerne vise, hvor glade de er for deres barn, og vil gerne gøre barnet den tjeneste, at bære tasken for dem.

Det skal man lade være med, siger pædagogisk konsulent Birgit Springer Nielsen. Børnene har nemlig bedre at klare dem selv. Det gør børnene mere selvhjulpne og de får også større selvtillid, når de mærker, at de godt kan klare tingene selv.

Mange forældre tror at de hjælper deres børn, når de bærer tasken for dem eller ligger madpakken i køleskabet. Det gør de selvfølgelig også på den korte bane, men på den lange bane så gør forældrene deres børn en bjørnetjeneste.

Børn har godt af, at klare tingene selv. De vokser af det, rent mentalt. Det giver dem nemlig en oplevelse af, at mestre og af at lykkedes. Så hver gang de selv udfører en handling, så vil barnet få en erfaring omkring dem selv og deres evner, der viser barnet at det er i stand til at kunne udføre en handling.

Det gælder naturligvis også på andre områder end skoletaske og madpakker. Det er generelt for barnets udvikling, at barnet bliver bedre rustet til at klare en hverdag, når det er i stand til, at udføre en handling selv. Barnet lærer nemlig en masse om sig selv, når det kan foretage egne handlinger. Det lærer noget om egne evner og får udviklet nogle kompetencer, som er gode at have, når man skal gå i skole.

Når barnet bliver vænnet til, at få stillet nogle krav, som passer til barnet alder og kunnen, så vil barnet få en erfaring om, at det godt kan klare at få stillet krav, og efterleve disse. Hvis barnet ikke er vænnet til at få stillet krav, fordi forældrene gør det hele for dem, så vil barnet have det svært når læreren stiller krav i undervisningen.

Det kan være ret hårdt for et barn, at starte i skole, hvis det er vant til, at det er forældrene der gør det meste for dem. I skolen er der ingen forældre til at hjælpe, så derfor er det bedst at lære det derhjemme, så børnene ikke får et kulturchok. Selv det at tage et penalhus op fra tasken kan være en stor mundfuld for det barn der plejer til at blive serviceret.

 

Selv om barnet måske vil protestere i starten, så vil det være en god ide, at lære sit barn, at gøre de fleste ting selv siger Birgit Springer Nielsen. Anerkend i stedet barnets modstand ved, at vise forståelse. Det er mange gange nok at sige ” jeg kan godt forstå du gerne vil have, at jeg gør det for dig” og fortsæt så med at sige ”jeg ved, at du godt kan selv, så nu skal du prøve selv at gøre det” og når barnet så har gjort det selv, kan man rose barnet for sin indsats. På den måde, så vil barnet mærke, at forældrene tror på at de kan, og vil derved vil barnet også tro på egne evner.

 

Det betyder meget, at få en god skolestart. Det er mange år barnet skal gå i skole, og derfor kan det komme til, at præge barnets skolegang enten positivt eller negativt, alt efter hvad barnet har af kompetencer.

Sidegevinsten ved, at kunne klare tingene selv, er også status blandt deres skolekammerater. Det er nemlig altid lidt sejere, at kunne i stedet for ikke at kunne siger pædagogisk konsulent Birgit Springer Nielsen.

 

 

Skriv din kommentar

Tilbage til oversigten